Bemutatkozás

A 2016- 2017 –os tanév céljai,feladatai

Az év szlogenje, jelmondata: „Nyugalomban, békébe dolgozzunk!”

Kiemelt céljaink:

1.Az osztály és az iskolai közösségek megerősítése

2. A közösségek, viszont, csak akkor működhetnek jól, ha van egy olyan minimum elvárás és norma, amit mindenki elfogad, magáénak vall. Erre készítettük el az „ Így viselkedek” című elvárt viselkedési normákat felsoroló gyűjteményt, melynek minden osztályban van egy-egy példánya kifüggesztve . Legyen ez az iránymutatás!

3. Világméretű probléma, a környezet szennyezés. A környezetvédők mottója: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Tegyünk a környezetünkért, hiszen a kis lépés is előre visz! Gyűjtsük az iskolában szelektíven a pet palackot, amelyhez az aulában tömörítőt is elhelyeztünk. A feladat szervezésére osztályonként egy-egy tudatos környezetvédőt szükséges választani! Új pályázatokban résztvenni!

4. A környezetvédelmet elősegítő kupakgyűjtést egy rakamazi kisfiú, Orosz  Szabolcs  számára szervezzük. A segítőkészség, együttérzés és empátia jó érzéssel tölti el a segítőt és megkönnyíti a tartósan beteg fiú életét.

5. 341 éve született iskolánk névadója, a jubileumi évben kiemelt feladatunk a hagyományőrzés. A tervezett programok:

- Jubileumi Rákóczi emlékfák ültetése tavasszal és azoknak a gondozása

- Rákóczi verseny határon túli résztvevőkkel

- Rákóczi portré és emlékfal avatása az aulában az összetartozás napján

- Testvériskolai kapcsolat kialakítása és a szerződés aláírása az összetartozás     napján az ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium valamint a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola képviselőivel

6.   Az alapítványi bálnak a célja már második éve a testedzési lehetőségek bővítése. Idén reméljük sikerül egy kültéri fitnesz park létrehozása, melynek használatára a testnevelés órákon kívül a délutáni és szabadidős foglalkozásokon is lehetőség lesz. 

7. Fitnesz terem a szülők segítségével.

8. Új alapítvány létrehozása

Az iskolának időnként szüksége van megújulásra, melyet az új célokhoz igazítunk

1. Fontos volt, hogy a tehetséggondozást már eddig is magas szinten művelő robotika, Rákóczi és az alsós színjátszó szakkör mellett bővítsük a kínálatot orosz, nyelvművelő, biológia és fizika szakkörrel. Biztos vagyok benne, hogy ezekkel és természetesen a művészeti alapiskola által kínált tanszakokon minden tehetséges tanítványunk megtalálja majd azt az irányt, amivel képességeit fejlesztheti.

2. Mivel az intézménynek hamarosan rövid-, közép- és hosszú távú tervet kell készíteni a mérések eredményeinek elemzésére alapozva olyan tanulási időben működő csoportokat kívánunk kialakítani, melyek október végéig való korrepetálással felzárkóztatással, január végéig felvételi előkészítéssel, azután pedig a kompetenciamérésre felkészítéssel foglalkoznak majd (matematika, magyar, angol, német tantárgyakból) Ezek a foglalkozások lehetővé teszik, hogy tanári segítséggel, kis csoportokban, a tanulásban lemaradt gyerekek is sikeresebben teljesítsenek.

Kovács Zoltán
mb. igazgató