NÉPZENEI ISMERETEK

A tanszak legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy megismertesse növendékeinkkel a hagyományokra jellemző dallamvilágot és az autentikus forrásokból származó néphagyományt.
Tudatosítsa velük a népzene és műzene közötti hasonlóságokat és különbségeket, és ösztönözze őket a népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására, az eredeti hangzó és videofelvételek gyűjtésére, tanulmányozására, a rádió és televízió népzenei műsorainak figyelemmel kísérésére.

A népzenei ismeretek főtárgyat amennyiben egyéni óra, heti 2X30 percben, csoportos oktatás esetén 2X45 perc tanulják növendékeink.

Elengedhetetlen a népi hangszer tanulásához is a szolfézs tantárgy, mely kötelező tárgy, heti 2X45 percben