FÚVÓS TANSZAK – népi furulyák

Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására.

A tanulók megismerik a népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is összefüggő hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait.

A tanszak legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy megismertesse növendékeinkkel a hagyományokra jellemző dallamvilágot és az autentikus forrásokból származó néphagyományt, ösztönözze őket a népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására.

 

A furulya egyéni hangszeres főtárgyat heti 2x30 percben tanulják növendékeink.

Elengedhetetlen a hangszer tanulásához a szolfézs tantárgy, mely kötelező tárgy, heti 2x45 percben.