BILLENTYŰS TANSZAK - zongora

A zongoratanítás legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy megismertesse a növendékekkel a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács, mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit.

Fejlessze a növendék muzikalitását, zenei hallását, a tiszta intonációt, metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, kottaolvasási készségét, lapról játékát, zenei memóriáját, hangszerkezelését, technikáját.

A zongora főtárgyat heti 2x30 percben tanulják növendékeink.

Elengedhetetlen a hangszer tanulásához a szolfézs tantárgy, mely kötelező tárgy, heti 2x45 percben.