Elektroakusztikus zene

 

 

 
 

Klasszikus zene

 
 
 
 

 

 

 

 

ZENEISMERET TANSZAK

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán)

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és befogadásának örömével.

 

A szolfézs tantárgyat heti 2x45 percben, az egyéni hangszert heti 2x30 percben tanulják növendékeink.

NÉPTÁNC TANSZAK

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése.

 

A néptánc oktatás célja a tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, az egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra nevelés. Kiemelt feladat a táncművészeti alapismeretek átadása, a hogy a gyerekek nyitottá váljanak a közösségi alkotó tevékenység és általában a művészetek iránt.

A néptánc oktatása elkezdődik az előképzőben, de az alapfok és a továbbképző évfolyamokon teljesedik ki. Egyre több dialektus táncrendjeit ismerik meg a tanulók, s táncolják "anyanyelvként".

A folklór különböző területei a népzene, a népdal, a néptánc, a népi játék óriási lehetőséget nyújtanak a gyermekek zenei és mozgáskultúrájának fejlesztésére, személyiségük formálására.

A gyerekek megismerkedhetnek a magyar néptánc kincshez szorosan kapcsolódó népdalokkal, népzenével is, valamint elsajátítanak a különböző tánctípusokhoz szorosan kapcsolódó alapvető mozdulatelemeket és motívumokat.

 

A tanszak tantárgyai:

népi játék (előképző 1-2. évf.)                       heti 2x45 perc

néptánc (alapfok 1-2 évf.)                             heti 4x45 perc

néptánc (alapfok 3-6. évf.)                            heti 3x45 perc

néptánc (továbbképző 7-8. évf.)                    heti 4x45 perc

folklórismeret (alapfok 3-6. évf.)                    heti 1x45 perc

folklórismeret (továbbképző 9-10. évf.)           heti 1x45 perc

NÉPZENEISMERETI TANSZAK

A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló tanulók számára olyan elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítsen, melyek leírják, elemzik, összefüggéseiben megvilágítják a népzene működésének törvényszerűségeit, ezzel szolgálva a tanulók hangszeres–énekes fejlődését.

Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és hagyományőrző szerepét.

A növendékek ismerjék meg a magyar népzene történeti rétegeit, stílusait, műfajait, népzenei dialektusokat, a népi hangszerek osztályozását, kialakulását, történetét, formai és szerkezeti jellemzőit, elterjedtségét.

Ösztönözze a tanulókat népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására.

 

A népzenei ismeretek főtárgyat heti       2x45 percben,

a népi hangszert heti                             1x45 percben,

a kötelezően választott tárgyat heti        1x45 percben tanulják növendékeink.

Elérhetőségeink

Postacím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. Endre út 7-9.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: 47/352-216, Fax: 47/552-096

Csatlakozz hozzánk!

Mi is ott vagyunk a közösségi hálón. Kövess minket!