KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához.

Lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására.

Alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket.

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.

 

A tanszak tantárgyai:

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző.1-2. évf.)                   heti 2x45 perc

Grafika és festészet alapjai (alapfok 1-3. évf.)                         heti 2x45 perc

Vizuális alkotó gyakorlat (alapfok 1 -3. évf.)                            heti 2x45 perc