Hitoktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján iskolánkban –tiszteletben tartva a tanulók és a szülők vallási és világnézeti meggyőződését – a következő felekezetek tartanak hitoktatást.

Görög katolikus: Gorcsa György parókus

Római katolikus: Tilki Gézáné, Dr. Tasnádi Zsuzsanna hitoktatók

Református: Kis Gergely Márton lelkész, Kis Stefánia hitoktató

Hit gyülekezete: Dubóczki Judit hitoktató